„Dobro narodowe”: Artysta

Paweł Krzywdziak_Jesień
Paweł Krzywdziak Jesień
 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja skłoniła nas do refleksji nad tematem „dobra narodowego”. Według ustawy „stanowią bogactwo i zabezpieczenie bytu narodu … dochód z dóbr narodowych winien być inwestowany tak, aby wzbogacać przyszłe pokolenia.” W takim kontekście chcemy przybliżyć rolę sztuki, a w szczególności Artysty.
 
Jako twórca, kreuje wartości, które nie pozostaną obojętne dla następnych pokoleń odbiorców. 
„Zarówno sztuka, jak i ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu” – Witold Gombrowicz. 
 
Zapraszamy na prezentacje wybranych twórców z wystawy „Spotkanie ze sztuką…” w Galerii Kameralnej w ATElier Kultury w Jaworznie.