“Korpostradą do nieba, czyli szaleństwo na czas nieokreślony” – spektakl odwołany!

Z przyczyn niezależnych od organizatora informujemy, że spektakl zostaje odwołany. Zwrot biletów w kasie ATElier Kultury przy ul. A Mickiewicza 2.