Bezpieczne ferie

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie włączamy się do akcji ,,Bezpieczne Ferie”.