„Dobro narodowe”: Artysta

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja skłoniła nas do refleksji nad tematem „dobra narodowego”.  Według ustawy „stanowią bogactwo i zabezpieczenie bytu narodu …   dochód z dóbr narodowych winien być inwestowany tak, aby wzbogacać przyszłe pokolenia.”  W takim kontekście chcemy przybliżyć rolę sztuki, a w szczególności Artysty.  Jako twórca, kreuje wartości, które nie pozostaną obojętne dla następnych pokoleń odbiorców.

czytaj dalej