Stand up

ATElier Kultury (Niedzieliska) Szczakowska 35b, Jaworzno